Avíso legal i protecció de dades.

Mitjançant aquest avís, les empreses del GRUPO HOTELES CENTER, informen als usuaris del seu lloc a Internet www.hotelescenter.com (des d’ara el PORTAL), incloent l’àrea privada de HOTELS CENTER REWARDS (des d’ara el PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ), sobre la seva política de protecció de dades personals per tal que els seus usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a les empreses del GRUPO HOTELES CENTER les dades de caràcter personal que se’ls pugui requerir o que les empreses del GRUPO HOTELES CENTER puguin obtenir dels mateixos en ocasió de la seva subscripció o alta en alguns dels serveis oferts en el PORTAL o a través del PORTAL i de l’PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ.

A efecte del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), les empreses del GRUPO HOTELES CENTER informen que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat de la seva propietat la finalitat del qual és possibilitar l’accés als serveis prestats per les empreses del GRUPO HOTELES CENTER des del PORTAL i de l’PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ.

Així mateix se li comunica que en virtut del que disposa aquesta norma, podu exercir el vostre dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició pel que fa a les dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@hotelescenter.com o un escrit als nostres serveis centrals a Plaça Isabel la Catòlica, 6 18009 de GRANADA o l’adreça de qualsevol dels nostres Hotels, Ref. DADES, (adreça postal).

El Portal de l’empresa utilitza “cookies” amb l’única finalitat de proveir a l’usuari amb una millor experiència en la seva “navegació” i gaudi dels diferents serveis que s’hi presten. De cap manera aquestes “cookies” obtenen informació personal sobre els usuaris.

ACONSEGUEIX FINS A UN 25% DE DESCOMPTE EXCLUSIU REGISTRANT AQUÍ